Maandelijkse verwerking van mutaties in uw administratie

(Kas, bank, inkoop- en verkoop facturen)

BTW aangifte per kwartaal.

Winst en Verlies rekening + Balans.

Jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting (ook voor particulieren).

Opstellen jaarrekening